ROL-MOT

ZARZĄD

MARIUSZ BIELECKI

PREZES ZARZĄDU

Zatrudniony w firmie od 16 czerwca 1997 roku.
Absolwent Studiów Menadżerskich Executive MBA (Master of Business Administration) – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów, Uniwersytet Gdański i RSM Erasmus University.
Obecną funkcję pełni od 12.06.2014 r.

KONTAKT

tel. 48 378 80 30
fax. 48 378 82 17
kom. 509 717 039
e-mail: m.bielecki@rolmot.pl

JOLANTA CZAPKA

V-CE PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR EKONOMICZNY

W PPH „ROL-MOT” jest zatrudniona od 20 marca 1999 roku.
Absolwentka Wydz. Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Obecną funkcję pełni od 06.08.2012 roku.

KONTAKT
tel. 48 378 82 31
fax. 48 378 82 17
kom. 502 400 824
e-mail: j.czapka@rolmot.pl

TOMASZ LASEK

V-CE PREZES ZARZĄDU

Z firmą ROL-MOT współpracuje od sierpnia 2001 roku.
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu.
Funkcję V-ce Prezesa pełni od 01.05.2017 r.

KONTAKT
tel. 48 378 83 36
fax. 48 378 82 17
kom. 509 717 040
e-mail: t.lasek@rolmot.pl