REALIZACJE ROL-MOT

SĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICY

ZAMAWIAJĄCY:

SĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICY
Plac Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica

MIEJSCE DOSTAWY:

SĄD REJONOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

TERMIN REALIZACJI:

16.04.2010 r. – 30.10.2010 r.

REALIZACJA PN.:

„Dostawa wraz z montażem regałów w archiwum Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich”.

Realizacja polegała na dostarczeniu i zamontowaniu regałów jezdnych w ilości 11868 mb półek użytkowych oraz regałów stacjonarnych w ilości 1930 mb.