REALIZACJE ROL-MOT

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

ZAMAWIAJĄCY:

POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
ul. Czackiego 15/17
00-950 Warszawa

MIEJSCE DOSTAWY:

Centrum Biblioteczno- Informacyjne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

TERMIN REALIZACJI:

15.12.2009 r.-30.12.2011 r.

REALIZACJA PN.:

„Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych, regałów stacjonarnych, regałów szatniowych oraz szaf z nadstawkami na budynku Centrum
Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie”

Realizacja polegała na dostarczeniu i zamontowaniu regałów przesuwnych i stacjonarnych w ilości 11888,80 mb półek użytkowych; regałów przesuwnych i stacjonarnych szatniowych ok. 1100 wieszaków; regałów stacjonarnych typu SYSCO w ilości 4670,40 mb półek użytkowych oraz szaf metalowych wraz z nadstawkami w ilości 116 szt.