REALIZACJE ROL-MOT

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET J. KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

MIEJSCE DOSTAWY:

Biblioteka Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach

TERMIN REALIZACJI:

05.03.2013 r. – 09.04.2013 r.

REALIZACJA PN.:

,,Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 21”.

Realizacja polegała na dostarczeniu i zamontowaniu regałów przesuwnych o łącznej długości 12439 mb półek użytkowych oraz regałów stacjonarnych o łącznej długości 1823 mb półek użytkowych.