REALIZACJE ROL-MOT

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZAMAWIAJĄCY:

WARBUD SA
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

MIEJSCE DOSTAWY:

Biblioteka Akademicka z Centrum
Audytoryjno-Informacyjnym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

TERMIN REALIZACJI:

14.09.2011 r. – 16.04.2012 r.

REALIZACJA PN.:

„Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem ręcznym oraz regałów stacjonarnych dla Biblioteki Akademickiej wraz z Centrum Audytoryjno-
Informacyjnym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”.

Realizacja polegała na dostarczeniu i zamontowaniu regałów stacjonarnych w ilości 5130 mb półek użytkowych oraz regałów przesuwnych w ilości 5646,6 mb półek użytkowych.